> roemeniŽ > roemeniŽ project

RoemeniŽ project

Diaconaal centrum Nagyajta in Roemenië.

De Friese Doopsgezinde Sociëteit heeft op een najaarsvergadering in Harlingen het startsein gegeven voor een nieuw project. Dit keer gaat het om het realiseren van een  Diaconaal centrum, dat gevestigd zal worden in het nieuw te bouwen medisch centrum van Nagyajta, Roemenië.

De Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland en de Unitarische Gemeente in Nagyajta zijn al jaren partnergemeentes van elkaar. Samen dragen zij het “ouderenproject in Nagyajta, Roemenië”.

Het ouderenproject helpt ongeveer 50-60 ouderen in Nagyajta, ongeacht kerkelijke achtergrond. Ouderenzorg staat in Roemenië in de kinderschoenen en werd vanouds door de eigen familie geregeld. Veel kinderen vertrekken voor een groot deel van het platteland om elders werk te vinden of vertrekken naar het buitenland. Ouderen blijven zo onverzorgd achter.

In Nagyajta zijn 2 thuiszorgwerkers actief, die de hulpbehoevende ouderen bijstaan.
Het project wordt gedragen en gefinancierd door de beide genoemde kerken samen en is ondergebracht in het kerkelijk diaconale werk van de provincie Kovasna.
Tot nu toe is de materiaalopslag en het kantoortje van de diaconie gevestigd in de vochtige kelder van het gemeentehuis van de burgerlijke gemeente Nagyajta.
De kosten voor het hele project (groot 272 m2)zijn ongeveer €163.000,- Daarvan is de diaconale ruimte ongeveer 21,5 m2 groot en dat deel kost €12.800.-
De FDS heeft dit project opgepakt om samen met Ameland en de gemeenten Stiens, Hallum en Holwerd de middelen bijeen te brengen, zodat het diaconale centrum gebouwd kan worden.

In Nagyajta zeggen we dan: Isten Aldjon (God zegene je)

 

Contactadres, ook  i.v.m. een toelichting of presentatie:

Ds.Rob B.Workel
Stasjonswei 5
9151JL Holwerd

Tel.0519-554005
E-post: robworkel@doopsgezind.nl

Giften kunnen overgemaakt worden op rek.nr.:

NL 64RABO 0302019170
t.n.v. Diaconie Fed. D.G.Ameland
o.v.v. ”Diaconaal centrum Nagyajta”

 


 

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl