> activiteiten

Activiteiten

 
 

Activiteiten algemeen:

  • Diensten & Vieringen

Eén keer per twee weken is er een kerkdienst in de "Fermanje" aan de Kakewei nr. 16, van 9.30 tot 10.30 uur. (zie in het menu: Diensten)

Regelmatig zijn er bijzondere diensten: In september een Start-dienst, in oktober vieren we de Broederschapsdag de laatste jaren altijd met de doopsgezinde gemeente Hallum, in december het Kerstfeest, in januari de World Fellowship day en in maart een Paasdienst. Verder hopen wij ieder jaar op een doopdienst. Twee keer per jaar is er een open-Avondmaalsdienst, waaraan iedereen aan mag deel  nemen.

  • Predikant

Vanaf 29 september 2019 werkt in de doopsgezinde gemeente Stiens Zr. T. Bosma als predikant in de gemeente, ook is zij werkzaam in onze zustergemeente Hallum

  • Kerkenraad

De kerkenraad vormt het dagelijks bestuur van de gemeente, en bestaat uit vijf, door de ledenvergadering gekozen leden. De kerkenraadsleden hebben een zittingsperiode van vier jaar.

  • Gemeenteavonden (Ledenvergadering)

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De voorjaarsvergadering staat meestal in het teken van bestuurlijke zaken. Deze vergadering wordt daarom wel "rekkenjûn" genoemd. Tijdens de najaarsvergadering wordt meestal een bepaald thema nader belicht.

  • Gespreksgroepen

De groep behandeld ieder winterseizoen een bepaald onderwerp of bijbelgedeelte, vaak naar eigen/gezamenlijke keuze of n.a.v. actualiteit.

  • De Sara's

Deze groep vrouwen komen 5 à 6 keer per jaar bij elkaar. Zij stellen zelf een gevarieerd programma samen. Voor contact: zie contactadres secretariaat.

     Adoptie-student of -kind

Via het adoptieprogramma van de Doopsgezinde hulpwerkorganisatie, de stichting voor Doopsgezind Wereld Werk (DGWW), ondersteund de gemeente een studente financieel, (zij studeren voor bijv. voor onderwijzeres of verpleegster)

  • Gemeenteblad "Meniste Kontakt"

Deze periodiek uitgave wordt gemaakt samen met de doopsgezinde gemeente Hallum en bevat gemeente nieuws, nieuws van de verschillende werkgroepen, regionaal en landelijk doopsgezind nieuws en interkerkelijke berichten. Het verschijnt ca. 6 keer per jaar en wordt onder abonnees verspreid. Voor de redactie zie in het menu: Menniste Kontakt

  • (Interkerkelijke) samenwerking

De Doopsgezinde gemeente Stiens onderhoud een nauw contact met haar zustergemeente Hallum en Holwerd, er worden jaarlijks diverse gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Omdat de beide gemeenten dezelfde prdikant hebben aangesteld worden hier regelmatig de plannen ook op afgestemd.

De Doopsgezinde gemeente Stiens heeft bewust gekozen voor dialoog en samenwerking met andere kerken in Stiens.

Zo is zij via de predikant betrokken bij het Convent van Predikanten en Pastores. (Protestanse Kerk Nederland, Rooms Katholiek en Doopsgezind). Verder wordt samen gewerkt in het I.K.W. (Interkerkelijk Kontakt Werk), welke gezamenlijke kerkdiensten organiseert, zoals b.v. de kerstzangdienst.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl