dgstiens > contact > kerkenraad

Kerkenraad

Voorzitter:

Zr. A. de Groot-Zantema
Pim Mulierwei 24
9051 KA Stiens
tel:†058†- 257 3833†/ 257 1341
Email:††voorzitter@dgstiens.nl

Secretaris:

br. S.R. Roosma
postadres 'de Fermanje'
Kakewei 16
9051 BZ Stiens
tel:†058 - 257 4808††††††
Email:†secretariaat@dgstiens.nl†of info@dgstiens.nl


Boekhouding:

br.†C.A.A. Hamersma
BŻtenskilwei 31, 9051 LM Stiens
tel:†058 - 257 2505
Email:†boekhouder@dgstiens.nl


Overige
kerkenraadsleden:

zr. Y. Bokma-de Boer
zr.†A.C. Jensma-Kalma††

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl