dgstiens > nieuws

Nieuws

Interreligieuze viering en klimaatmars

Interreligieuze viering en klimaatmars
Op 6 november a.s. vinden overal ter wereld grote klimaatdemonstraties plaats, om de VN klimaattop COP 26 (Conference of the Parties 26) op te roepen met resultaten te komen. In Nederland start de mars om 13.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam. Voorafgaand hieraan is om 11.30 uur een interreligieuze viering in de Westerkerk in Amsterdam. Lees meer >>

Oproep religieus leiders aan klimaattop

Oproep religieus leiders aan klimaattop
Op 4 oktober jl. – de gedenkdag van St. Franciscus en Dierendag – is vanuit Vaticaanstad een historische oproep gedaan aan de komende klimaattop van de Verenigde Naties, COP 26 (Conference of the Parties, 31 oktober-12 november, Glasgow). Wereldleiders van bijna alle godsdiensten, samen ca. 75% van de wereldbevolking vertegenwoordigend, deden deze oproep samen met wetenschappers.  Lees meer >>

doopdienst van 24 oktober ONLINE
Op 24 oktober 2021 werd in de zondagse viering onze boekhouder
Durk Veenstra

gedoopt door ds. Tjalling Kindt, die als thema voor zijn overweging had:
'Tegen de Stroom', wat voortdurend ook visueel werd onderbouwd met beelden via de beamer, die in de online uitzending nog beter te zien zijn.
De dienst blijft te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

Na het voorlezen van Durks belijdenis, doopte  ds. Kindt hem en werd hij eerst door hem toegesproken. Als dooptekst gaf hij Durk mee:
"Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, en met woorden, maar waarachtig, met daden, want dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een  gerust hart voor God staan, zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart."
Daarna waren er de felicitaties van kerkenraadslid Gerbrant Fennema, die hem twee cadeaus overhandigde. Als extra (muzikale) gift was er nog het klarinetspel bij de laatste twee slotzangen door een mystery guest.
Ondanks enkele protocollaire onduidelijkheden, of juist daardoor (vergeten en/of verkeerde liederen die gezongen of niet gezongen werden), was het een levendige dienst, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van het (tot dusver) jongste kind van de dopeling.
Oorlog is in strijd met de wil van God

Oorlog is in strijd met de wil van God
De campagne 'Oorlog is in strijd met de wil van God' is gelanceerd door Church and Peace. Zij roept kerken op hun standpunten over o.a. kernwapens en wapenexport in aanloop naar de Assemblee (augustus 2022) duidelijk te maken.  Lees meer >>

Doopsgezind NL | oktober - november

Doopsgezind NL | oktober - november
‘De God van de bijbel is een God zonder verhaal’. Godsdienstwetenschapper Wieteke van der Molen over hoe normaal God eigenlijk is, lhbtiq+, ‘normale’ kerkelijke taal, hoe een dominee er eigenlijk uit ziet, de orde van barmhartigheid en nog veel meer. Het nieuwe nummer van Doopsgezind Nl heeft als thema ‘normaal, hoezo normaal?’. Lees meer >>

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl