> agenda

Agenda

 
5 maart 2022, 19:00 uur

Uur van Vrede

Kerk

UUR VAN VREDE

Donderdag 10 maart 2022
19:00 – 20:00 uur. Inloop vanaf 18:45 uur
DOOPSGEZINDE KERK, WIRDUMERDIJK 18, LEEUWARDEN


Er bestaat grote behoefte aan ruimte voor troost, stilte, bemoediging. Aan ruimte om lucht te geven aan de vele vragen waar veel mensen mee rondlopen. Velen voelen zich verslagen en verloren en zoeken een plek om hun hart te luchten en een beetje licht mee te krijgen en zelf ook een beetje licht aan anderen door te geven.
Op donderdagavond 10 maart geven wij mensen daarvoor de gelegenheid. Met de Doopsgezinde kerk  - traditioneel een vredeskerk – als veilige vindplaats voor stilte, bezinning en bemoediging. We zullen stilstaan bij de vele brandhaarden in de wereld en elkaar steunen in stilte, in gebed, met muziek, zang en aandacht voor elkaar.
Door elkaar te ontmoeten kunnen we weer verder.

Er wordt kort gesproken door:
Jelle Waringa, Doopsgezind predikant. Hij heet de aanwezigen welkom.
Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân
Lidy Langendijk, voorzitter van de Friese Raad van Kerken
Hans ten Houten, actief in het Fries Vredesplatform en team Bruggen Bouwen Leeuwarden 

Iedereen is welkom.

Voor de aankleding worden kinderen gevraagd tekeningen te maken als antwoord op de vraag: Wat zou jij willen tekenen voor een uur van vrede? De tekeningen worden in de kerk opgehangen.

Voorafgaand is er aan het einde van de middag een vredeswake bij het Friese paard op de Nieuwestad. Tijdstip: 17-17:30 uur. Ook daar is iedereen welkom.

Samenwerkende organisatie bij dit Uur van Vrede zijn:
Fries Vredesplatform, Kleurrijk Fryslân, Raad van Kerken Fryslân, Doopsgezinde gemeente Leeuwarden, Solidair Friesland en de PKN Classis Fryslân.

               

Bonifatiusplein 21a
8911 JT Leeuwarden
jbosman@solidairfriesland.nl
058-2130046


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl