> nieuws

Nieuws

 
29 november 2021

Advies corona vanaf 26 november (update 30 november)

Afgelopen vrijdag 26 november nam het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen.

De ADS volgt bij zijn adviezen het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken). De adviezen die de ADS afgelopen 12 november gaf blijven van kracht. Wel is er een aanvulling:

De ADS doet een dringend beroep op kerken en gemeenschappen om activiteiten na 17:00 ’s middags te verplaatsen, af te gelasten of een digitaal alternatief aan te bieden. Ook wordt dringend geadviseerd om in het algemeen (ook voor 17:00) de mogelijkheden van digitale vieringen in overweging te nemen, om zo het fysieke kerkbezoek tot het minimum te beperken.

UPDATE 30 NOVEMBER:
Het verdient overweging om het aantal samen gezongen liederen te beperken en ingetogen te zingen.

De belangrijkste punten vanuit het eerder gegeven advies zijn:

 • Veiligheid van de bezoekers in de kerken waarborgen. Aangezien het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten, adviseert de ADS om in de kerken de 1,5 meter afstand te handhaven. Dit is wettelijk ook verplicht.
 • De mondkapjesplicht geldt voor alle publieke binnenruimten. Ondanks dat kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd adviseert de ADS nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen binnen het gebouw kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen.
 • Zoek bij kerkdiensten niet de grenzen van de mogelijkheden en houdt rekening met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw.
 • Er mogen maximaal vier mensen bij elkaar komen. Dit heeft gevolgen voor groeps- en kringwerk bij mensen thuis. De ADS adviseert dit soort groepen online te organiseren of uit te stellen.

Buiten dit advies is er extra aandacht voor de basisregels:

 • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog
 • Thuisblijven en testen bij klachten
 • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
 • Elkaar de ruimte geven
 • Placering in het kerkgebouw
 • Hygiënemaatregelen op locatie, zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen
 • De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat daarbij onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 

Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie rijksoverheid.nl/corona)


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl