> nieuws

Nieuws

 
22 november 2021

Advies ADS: extra maatregelen

De ADS volgt bij zijn adviezen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Het door de ADS eerder gegeven advies (6 november) aangaande de handhaving van de 1,5 meter, blijft gehandhaafd.

De ADS adviseert gemeenten de veiligheid van de bezoekers in de kerken te waarborgen. Aangezien het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten, adviseert de ADS om in de kerken de 1,5 meter afstand te handhaven. Dit is ook wettelijk verplicht.

De mondkapjesplicht geldt voor alle publieke binnenruimten. Ondanks dat kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd, adviseert de ADS nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw, en bij verplaatsingen binnen het gebouw, kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen.

De ADS adviseert om bij kerkdiensten niet de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. 

In huis mogen maximaal vier mensen bij elkaar komen. Dit heeft gevolgen voor groeps- en kringwerk bij mensen thuis. De ADS adviseert dit soort groepen online te organiseren of uit te stellen.

Ook adviseert de ADS de mogelijkheid van online kerkdiensten weer in overweging te nemen.

Buiten dit advies is er extra aandacht voor de basisregels:

  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog
  • Thuisblijven en testen bij klachten
  • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
  • Elkaar de ruimte geven
  • Placering in het kerkgebouw
  • Hygiënemaatregelen op locatie, zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen
  • De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat daarbij onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden.Ook in de sanitaire voorzieningen.

Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie rijksoverheid.nl/corona)


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl