> nieuws

Nieuws

 
14 mei 2020

Protocol voor hervatting kerkdiensten

Nu de landelijke coronamaatregelen effect blijken te hebben kan alvast vooruitgekeken worden naar het moment dat de kerkdiensten weer (aangepast) hervat kunnen worden. Hiertoe is een protocol opgezet. Maar let op: de kerkdiensten kunnen pas werkelijk hervat worden als de overheid en interkerkelijke adviesorganen daar expliciet het groene licht voor geven.

Het protocol is door de ADS opgesteld op advies van het CIO, het interkerkelijk overlegorgaan inzake de overheid, waarin ook de ADS deelneemt. Bij het protocol gaat een begeleidende brief.

protocol hervatting kerkdiensten


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl