> nieuws

Nieuws

 
21 januari 2020

Wereldbroederschapdag 19 januari 2020

Sinds een aantal jaren viert Doopsgezind Friesland de Wereldbroederschapdag met elkaar. Dit initiatief is ontstaan nadat we in 2011 het Doopsgezind Jubileumjaar vierden.

Elk jaar vraagt het bestuur van de FDS een gemeente om deze dag te organiseren en dit jaar viel de Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Ternaard deze eer te beurt.

De eigen vermaning is voor deze vierdag in de meeste gevallen te klein en het vergt dus enige creativiteit van een kerkbestuur om naar een oplossing te zoeken en tot nu toe is dat elke keer weer gelukt. Deze keer kunnen we gebruik maken van de Multifunctionele Accommodatie van Holwerd.

Om kwart voor tien komen de eerste gemeenteleden - vaak van heinde en ver - binnen en al gauw stroomt het MFA vol. We worden onthaald op koffie en thee en nemen daarna plaats in de mooi aangeklede theaterzaal. Er waren 250 liturgieën besteld, die allemaal zijn uitgedeeld en dus zijn alle stoelen bezet, een mooie opkomst!

Ds. Rob Workel leidt de dienst en heeft bij de voorbereiding gebruik gemaakt van de aangereikte liturgie en thema, zoals dat door enkele gemeenten in Canada en Amerika is voorbereid. Dat thema luidt: “Jezus Christus - onze hoop”.

‘Voor ons is het wel een thema met hele grote woorden’, zo begint Workel zijn overdenking. Hij stelt dan ook voor om als kleine doopsgezinde gemeenten het dan ook maar klein te houden. ‘Laten we ons oog maar gericht houden op dat kleine groepje mensen daar in die stal in Bethlehem: een vader, een moeder en een Kind liggende in de kribbe’ zo gaat hij verder. ‘Want met dat kleine Kind begint onze hoop op G’d die met ontferming bewogen is en dat gegeven geeft ons heel veel moed en vertrouwen in elkaar en in toekomst’.

We zingen in drie verschillende talen en verschillende genres door elkaar. Dat zorgt er onder meer voor dat een ieder geïnspireerd kan worden om over het thema van vandaag na te denken en het er met anderen over te hebben. De adem van G’d raakt ons zeker vandaag aan en zorgt ervoor dat we elkaar zien als mensen die horen bij een veelkleurige wereldwijde Broederschap.  

Na de koffie met oranjekoek luisteren we naar br. Theo Broersma. Hij is één van de initiatiefnemers van het project ‘Holwerd aan Zee’. Aan de hand van beeldmateriaal vertelt hij met veel enthousiasme over de grote plannen om het dorp Holwerd en haar wijde omgeving leefbaar te maken en in al haar schoonheid voorgoed op de kaart te zetten. We zullen er vast meer van horen!

Na de goed verzorgde lunch sluiten we de dag af met een korte vesper. Onder leiding van br. Dick Olivier vertrekt na afloop van de vesper nog een groep enthousiaste mensen naar de Stasjonswei in Holwerd. Zij willen nog graag een kijkje nemen in de ‘Fermanje’ en bij het Labyrint naast de kerk. Het labyrint is op initiatief van enkele gemeenteleden in 2014 aangelegd en trekt het hele jaar door veel bezoekers.

We kunnen terugkijken op een dag vol ontmoetingen, kennismaking, gesprekken en vooral bemoediging over en weer. Een dikke pluim voor de voorganger en de kerkenraad van Holwerd Blija Ternaard en de vele vrijwillige handen en voeten voor en achter de schermen.

Korneel Roosma – de Vries
secretaris Friese Doopsgezinde Societeit


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl