dgstiens > home

Van harte welkom

Voortgekomen uit een eeuwenoude gemeenschap, zijn wij een gemeente die bruist van energie en waaraan iedereen van jong tot oud mee kan doen. Een kenmerk is de volwassendoop, toch is het opvallend dat ook veel niet-gedoopten aan veel activiteiten meedoen. 

Open gemeente
De Doopsgezinde gemeente Stiens wil een open gemeente zijn waarin iedereen zich thuis mag voelen. Er wordt niet gekeken naar afkomst, status of positie op maatschappelijk of religieus gebied. Enthousiasme, inzet en betrokkenheid staan voorop. Ook al zijn wij als gemeente maar klein, toch willen we graag aan de weg timmeren. De deur staat, figuurlijk gesproken, altijd gastvrij open.


Volgende dienst(en)

1 december 2019, 09:30 uur
Voorganger: mevr. T. Bosma
Waar: Fermanje Stiens

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

27-11-2019, 19:45 uur Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?” (Fermanje dg Hallum)
15-01-2020, 19:45 uur Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?” (Fermanje dg Hallum)
19-02-2020, 19:45 uur Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?” (Fermanje dg Hallum)
25-03-2020, 19:45 uur Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?” (Fermanje dg Hallum)

Regionaal en Landelijk
22-11-2019 17:00 uur Studieweekend Psalmen op Fredeshiem (Fredeshiem, Eiderweg 2, Steenwijk-De Bult)
24-11-2019 09:30 uur Viering in Warns (Warns, Doopsgezinde kerk, It Noard 23)
25-11-2019 19:30 uur Lezing 'Bijbellezen in een verdroogd land' (PThU-zaal, hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing

Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing
Journalist en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt de achtste editie van de Menno Simons-lezing, op 7 december in Leeuwarden. Lees meer >>


Actueel

Nieuwsbrief nr 22 | november 2019

Nieuwsbrief nr 22 | november 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Vacature Jeugdwerker Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Vacature Jeugdwerker Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is een
open en gastvrije gemeenschap van ongeveer 300
gelovigen. In God geloven betekent voor ons een
zoektocht naar de bron van ons leven.  Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2019

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?”

woensdag 27 november 2019, 19:45 uur
Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?” (Fermanje dg Hallum)
Gespreksgroep jaarthema  Dit winterseizoen gaan we een gespreksgroep rond het jaarthema “Vanwaar komt mijn hulp?” starten. Het thema biedt genoeg mogelijkheden om mooie avonden met elkaar te organiseren. Het zullen vier avonden zijn in de maanden november 2019 t/m maart 2020. Als u niet elke keer kunt is het goed mogelijk om tóch aan te sluiten, want elke keer gaan we met een ander onderwerp –binnen het thema- aan de slag.
Broeders en zusters van de gemeenten Stiens en Hallum worden van harte uitgenodigd op de volgende vier woensdagavonden om 19.45 uur in de Fermanje in Hallum:
• 27 november 2019
• 15 januari 2020
• 19 februari 2020
• 25 maart 2020 Van harte welkom!
Tineke Bosma

 
 
Adres
Kakewei 16
9051 BZ Stiens
info@dgstiens.doopsgezind.nl
     
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl