dgstiens > home

Van harte welkom

Voortgekomen uit een eeuwenoude gemeenschap, zijn wij een gemeente die bruist van energie en waaraan iedereen van jong tot oud mee kan doen. Een kenmerk is de volwassendoop, toch is het opvallend dat ook veel niet-gedoopten aan veel activiteiten meedoen. 

Open gemeente
De Doopsgezinde gemeente Stiens wil een open gemeente zijn waarin iedereen zich thuis mag voelen. Er wordt niet gekeken naar afkomst, status of positie op maatschappelijk of religieus gebied. Enthousiasme, inzet en betrokkenheid staan voorop. Ook al zijn wij als gemeente maar klein, toch willen we graag aan de weg timmeren. De deur staat, figuurlijk gesproken, altijd gastvrij open.


Volgende dienst(en)

2 februari 2020, 09:30 uur
Voorganger: zr. T. Tholen-Haagsma
Waar: Fermanje Stiens

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

19-02-2020, 19:45 uur Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?” (Fermanje dg Hallum)
25-03-2020, 19:45 uur Gespreksgroep avonden “Vanwaar komt mijn hulp?” (Fermanje dg Hallum)

Regionaal en Landelijk
26-01-2020 10:00 uur Wereldbroederschapsdag in Zuid-Nederland (Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1a, Eindhoven)
26-01-2020 14:30 uur Foreestenhuis: Zin op Zondag (Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn)
26-01-2020 15:30 uur Dopers Café in Rottevalle (Doopsgezinde kerk, Haven 16-18, Rottevalle)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

FDS project 2019-2021: Christian Peacemakersteams (CPT)

FDS project 2019-2021: Christian Peacemakersteams (CPT)
Christian Peacemaker Teams (CPT) is het FDS project 2019-2021. Op de najaarsvergadering 2019 is dit project gekozen om 1,5  jaar lang extra aandacht te geven aan CPT op de FDS site, tijdens provinciale vergaderingen en allerlei (gemeentelijke) bijeenkomsten.
Informatie over het project is aan de doopsgezinde gemeenten gestuurd om gemeenten bekend te maken met CPT: informatie CPT
Gevraagd wordt om middels collectes of acties geld bijeen te brengen voor het project.
Meer informatie over CPT:  http://cpt-nl.org/
CPT is ook ingepland in het collecterooster van dg Stiens Lees meer >>


Actueel

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2020

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Uitnodiging: Studiedag 'Macht' in Utrecht

vrijdag 17 april 2020, 10:00 uur
Uitnodiging: Studiedag 'Macht' in Utrecht (Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht)
De studiedag ‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!' is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, en studenten theologie. Lees meer >>


Samen comforters (leren) maken in Schoorl

Samen comforters (leren) maken in Schoorl
Iedereen die op 18 januari 2020 mee wil helpen comforters te maken, of een comforter wil leren maken, is van harte welkom op Dopersduin. Comforters zijn vluchtelingenquilts, dekens van verschillende lapjes stof aan elkaar genaaid, die aan vluchtelingen worden geven in vluchtelingenkampen. Internationale quiltdag in het kader van 100 jaar MCC. Lees meer >>


Statement van Christian Peacemaker Teams

Statement van Christian Peacemaker Teams
Christian Peacemaker Teams (CPT) roept op tot een onmiddellijk einde aan militaire escalatie en tot investeringen in diplomatieke oplossingen. De wereld kijkt toe hoe de regeringen van de VS en Iran zich op de rand van oorlog bevinden, waarbij hun legers met drones en raketten verschillende doelen binnen Irak bestoken.  Lees meer >>

 
 
Adres
Kakewei 16
9051 BZ Stiens
info@dgstiens.doopsgezind.nl
     
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl