dgstiens > home

Van harte welkom

Voortgekomen uit een eeuwenoude gemeenschap, zijn wij een gemeente die bruist van energie en waaraan iedereen van jong tot oud mee kan doen. Een kenmerk is de volwassendoop, toch is het opvallend dat ook veel niet-gedoopten aan veel activiteiten meedoen. 

Open gemeente
De Doopsgezinde gemeente Stiens wil een open gemeente zijn waarin iedereen zich thuis mag voelen. Er wordt niet gekeken naar afkomst, status of positie op maatschappelijk of religieus gebied. Enthousiasme, inzet en betrokkenheid staan voorop. Ook al zijn wij als gemeente maar klein, toch willen we graag aan de weg timmeren. De deur staat, figuurlijk gesproken, altijd gastvrij open.

I.v.m. Corona zijn de activiteiten alle onder voorbehoud.
Hou de berichten hierover in de gaten. Opgave vooraf is verplicht ivm RIVM maatregelen. Zie kerkenraad: https://www.dgstiens.nl/text.php?paginaid=1305#1303


Volgende dienst(en)

8 augustus 2021, 09:30 uur
Voorganger: br. H. Klinkvis
Waar: Fermanje Stiens

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

17-08-2021, 14:30 uur Open middagen Fermanje 14:30 - 17:00 (Fermanje Stiens)

Regionaal en Landelijk
31-07-2021 13:30 uur even op adem komen (fermanje)
14-08-2021 13:30 uur even op adem komen (fermanje)
16-08-2021 10:00 uur boekenmarkt (fermanje)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten

Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten
De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vrijwel gereed en verschijnt volgend najaar. Lees meer >>

Actueel

Zomerprogramma Kleine Oecumene - thema: REIZEN
Misschien kriebelt het alweer... die kans om er weer even tussenuit te gaan, op reis! Of je nu al plannen hebt of niet, deze zomer denken we al binnenstadskerken samen na over het thema 'Reizen'. Reizen in al haar soorten en maten wel te verstaan, van pelgrimage tot vlucht en van hemelreis tot innerlijk reis. Inspiratie wordt gevonden in de Bijbel, de kerkgeschiedenis, de kunst en in persoonlijke verhalen.
Nota Bene: per 5 juli is bekend geworden dat niet ds. Tjalling Kindt voorgaat op 18 en 25 juli, maar respectievelijk ds. Gabe Hoekema en ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma. Ook is ds. Kindt geen inleider bij de koffieochtend op 27 juli (zoals in beide gevallen nog wel in de op papier verspreide folder stond). De ochtend van 27 juli wordt nu een gelegenheid voor ontmoetingen voor alle mensen die de koffiebijeenkomsten in het kader van het zomerprogramma volgden. Er is dan geen speciale inleiding, maar natuurlijk wel koffie of thee én iets lekkers.
Hieronder staat - in de opmaak van de folder - de juiste informatie.
Zie hier ook later voor eventuele nadere updates. Klik HIER voor de hele folder.

De diensten van de Kleine Oecumene-kerken maken deel uit van het bredere programma van de stedelijke Raad van Kerken met naast kerkdiensten in de overige kerkgenootschappen van de stad, óok een koffieochtendprogramma op dinsdagochtenden, elk met een eigen inleider over een deelthema.

Interview met Machteld Stam

Interview met Machteld Stam
Machteld Stam, directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, is geïnterviewd door Nieuw Wij. Lees meer >>

Doopsgezind NL | juni - juli

Doopsgezind NL | juni - juli
‘Secularisering, globalisering en krimpende ledenaantallen zullen voor veranderingen zorgen, maar is dat nieuws? De wereld veranderd altijd.’ Twee studenten van het seminarium over de toekomst van gemeente zijn; Marjoleine de Vos over het lezen van het landschap; christelijke spiritualiteit bij Jan Mankes en Emily Carr, en geloven in de mijnen. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘De reis naar binnen’. Lees meer >>

Doopsgezind Plus | juni - juli

Doopsgezind Plus | juni - juli
‘Hij had geprobeerd naar me te luisteren met een open hart.’ Wieteke van der Molen over buikpijn, Machteld van Woerden over adelaarsvleugels, ruimte in Almere en de grote vragen van Nynke Laverman. Doopsgezind Plus gaat over ‘ruimte’. Lees meer >>
 
 
Adres
Kakewei 16
9051 BZ Stiens
info@dgstiens.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl