dgstiens > home

Van harte welkom

Voortgekomen uit een eeuwenoude gemeenschap, zijn wij een gemeente die bruist van energie en waaraan iedereen van jong tot oud mee kan doen. Een kenmerk is de volwassendoop, toch is het opvallend dat ook veel niet-gedoopten aan veel activiteiten meedoen. 

Open gemeente
De Doopsgezinde gemeente Stiens wil een open gemeente zijn waarin iedereen zich thuis mag voelen. Er wordt niet gekeken naar afkomst, status of positie op maatschappelijk of religieus gebied. Enthousiasme, inzet en betrokkenheid staan voorop. Ook al zijn wij als gemeente maar klein, toch willen we graag aan de weg timmeren. De deur staat, figuurlijk gesproken, altijd gastvrij open.

Info over evt.corona-virus preventie  Zie contact kerkenraad: https://www.dgstiens.nl/text.php?paginaid=1305#1303


Volgende dienst(en)

5 juni 2022, 09:30 uur
Voorganger: da. T.Tholen-Haagsma
Waar: vml. Fermanje Ouwesyl
Bijzonderheden:
Triodienst - Organisatie dg Hallum

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

06-09-2022, 14:30 uur Toneelstuk van en door Korneel en Sikke Roosma (Fermanje Stiens)
17-11-2022, 14:30 uur Gemeentemiddag 'Presentatie Inloophuis Almere' (Fermanje Stiens)

Regionaal en Landelijk
08-06-2022 19:30 uur Mennonights, o.l.v. Louise Pondman. (Mennozaal)
11-06-2022 10:00 uur Gemeenteberaad 2022: Een wereld van verschil (Mennorode, Elspeet)
02-07-2022 Doopsgezind Wereldjongerencongres (Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Vlag uit voor Vrede in de Wereld

Vlag uit voor Vrede in de Wereld

Actueel

Nieuwsbrief nr 11 |  23 mei 2022

Nieuwsbrief nr 11 | 23 mei 2022
Lees meer >>

Nieuwsbrief SPECIAL | Gemeenteberaad

Nieuwsbrief SPECIAL | Gemeenteberaad
Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 10 |  9 mei 2022

Nieuwsbrief nr 10 | 9 mei 2022
Lees meer >>

Lezingen Arcadia-Bosk

Lezingen Arcadia-Bosk
Lezingen in het kader van Arcadia Bosk
 
Vanaf 7 mei gaan 100 dagen lang 1.000 bomen door Leeuwarden wandelen. Het motto van Arcadia Bosk is: “Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen ook veranderen”. Met die basis heeft “Geloven in Leeuwarden” een zevental lezingen/dialoogsessies georganiseerd rond bewustzijnsvergroting , waarbij Trees van Montfoort, schrijfster van het boek “Groene theologie”, driemaal haar aandeel heeft vanuit ecologische theologie. De mens is niet bedoeld als centrum/summum van de schepping, maar als onderdeel daarvan, deel van de aarde en haar natuurlijke bronnen.
Behalve de tweede lezing, worden alle lezingen gehouden in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18 te Leeuwarden Lees meer >>
 
 
Adres
Kakewei 16
9051 BZ Stiens
info@dgstiens.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl