dgstiens > home

Van harte welkom

Voortgekomen uit een eeuwenoude gemeenschap, zijn wij een gemeente die bruist van energie en waaraan iedereen van jong tot oud mee kan doen. Een kenmerk is de volwassendoop, toch is het opvallend dat ook veel niet-gedoopten aan veel activiteiten meedoen. 

Open gemeente
De Doopsgezinde gemeente Stiens wil een open gemeente zijn waarin iedereen zich thuis mag voelen. Er wordt niet gekeken naar afkomst, status of positie op maatschappelijk of religieus gebied. Enthousiasme, inzet en betrokkenheid staan voorop. Ook al zijn wij als gemeente maar klein, toch willen we graag aan de weg timmeren. De deur staat, figuurlijk gesproken, altijd gastvrij open.

I.v.m. Corona zijn de activiteiten alle onder voorbehoud.
Hou de berichten hierover in de gaten.


Volgende dienst(en)

27 september 2020, 10:30 uur
Kerkdienst (onder voorbehoud)
Voorganger: da. J. Boonstra-Duyf
Waar: Fermanje Stiens
Collecte: Artsen zonder grenzen, extra coll.

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

22-09-2020, 14:00 uur Doperse gespreksgroep "Thuis op Aarde" (Fermanje Stiens)
13-10-2020, 14:00 uur Doperse gespreksgroep "Thuis op Aarde" (Fermanje Stiens)
07-11-2020, 17:00 uur Gemeenteavond met snert maaltijd (Fermanje Stiens)
10-11-2020, 14:00 uur Doperse gespreksgroep "Thuis op Aarde" (Fermanje Stiens)
15-11-2020, 09:30 uur FDS project 2019-2021: Christian Peacemakers Teams (CPT) (Fermanje Stiens)

Regionaal en Landelijk
06-11-2020 10:00 uur Najaarsconferentie voor predikantspartners (Fredeshiem, Eiderberg 2, De Bult)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

FDS project 2019-2021: Christian Peacemakers Teams (CPT)

FDS project 2019-2021: Christian Peacemakers Teams (CPT)
Christian Peacemaker Teams (CPT) is het FDS project 2019-2021. Op de najaarsvergadering 2019 is dit project gekozen om 1,5  jaar lang extra aandacht te geven aan CPT op de FDS site, tijdens provinciale vergaderingen en allerlei (gemeentelijke) bijeenkomsten.
Informatie over het project is aan de doopsgezinde gemeenten gestuurd om gemeenten bekend te maken met CPT: informatie CPT
Gevraagd wordt om middels collectes of acties geld bijeen te brengen voor het project.
Meer informatie over CPT:  http://cpt-nl.org/
CPT is ook ingepland in het collecterooster van dg Stiens op 15 november a.s. Lees meer >>


Actueel

Nieuwsbrief nr 17 | september 2020

Nieuwsbrief nr 17 | september 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Vrijzinnig Leerhuis themaweekenden

Vrijzinnig Leerhuis themaweekenden
Het Vrijzinnig Leerhuis organiseert vier themaweekenden op Mennorode in Elspeet. Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines (sociologie, psychologie, filosofie) benaderd.  Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 16 | augustus 2020

Nieuwsbrief nr 16 | augustus 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


zaterdag 7 november 2020, 17:00 uur
Gemeenteavond met snert maaltijd (Fermanje Stiens)
Gemeenteavond met snert maaltijd, aanvang 17:00 Gerlof Born verteld n.a.v. onze kerstcollecte voor Indonesië

 
 
Adres
Kakewei 16
9051 BZ Stiens
info@dgstiens.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl