dgstiens > links

Links

Gewetensbezwaren.nl
Online register voor gewetensbezwaren. Naar site >>
Doopsgezinde Prenten (Beelddatabank UvA)
De prentencollectie van de Doopsgezinde Bibliotheek is vanaf de achttiende eeuw langzaam gegroeid tot haar huidige omvang van meer dan 1500 portretten, historieprenten en afbeeldingen van gebouwen. De collectie is als onderdeel van de Doopsgezinde Bibliotheek in 1968 als bruikleen naar de Universiteitsbibliotheek gekomen. De samenstelling van de collectie, die voor het eerst beschreven is in de bibliotheekcatalogus uit 1888, is niet wezenlijk veranderd. De indeling die daar gehanteerd is - portretten, historieprenten en gebouwen - is grosso modo nog steeds op de collectie van toepassing. Naar site >>
Doopsgezind Wereldwerk
Naar site >>

 
Mennokoor

Mennokoor
Het Menno Koor Holland [MKH] is een landelijk Doopsgezind gemengd koor met ca 80 leden.†Iedereen, ongeacht geloof, leeftijd of zangervaring vindt er de mogelijkheid om met elkaar te zingen. Maar het is niet alleen het zingen dat de leden bindt. Het MKH vervult ook een heel belangrijke contactfunctie tussen Doopsgezinden in ons eigen land en in het buitenland. Naar site >>

 
Doopsgezind vrouwennetwerk

Doopsgezind vrouwennetwerk
Onze zusterkring maakt deel uit van het Doopsgezind vrouwennetwerk. De LFDZ zorgt voor toerusting door middel van studiedagen en hun blad. Naar site >>

1 2 3 4 5
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl