dgstiens > kerkdiensten

Diensten

terug naar menu

Datum Aanvang Dienst Waar Voorganger Organist Bijzonderheden Koffie
18-11 14:30 Kerkdienst Fermanje ds. Rob B. Workel

herdenkingsdienst overledenen
02-12 09:30 Kerkdienst Fermanje ds. Rob B. Workel

1e Advent
16-12 16:00 Kerkdienst Fermanje voor en door elkaar

3e Advent
25-12 10:00 Kerkdienst Fermanje da. Korneel Roosma-de Vries

Kerst
31-12 18:30 Kerkdienst vermaning Hallum ds.Rob B.Workel

DUO-dienst - oudjaarsdienst
06-01 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel

dienst met DG Hallum
20-01 10:00 Kerkdienst De Bidler Wergea FDS

Wereldbroederschapsdag FDS
27-01 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens mevr. T. Tholen-Haagsma


10-02 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens br. Th. de Jong


24-02 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens zr. A. de Groot-Zantema


10-03 09:30 Kerkdienst Vermaning Hallum ds. R.B. Workel

dienst jong en oud
24-03 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel

dienst met DG Holwerd
18-04 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel

Avondmaal met DG Hallum
19-04 09:30 Kerkdienst Vermaning Hallum eigen leden

IONA-viering
21-04 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens mevr. T. Bosma

Paasontbijt
05-05 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens dhr. H.H. Klinkvis


19-05 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens da. J. Boonstra-Duyf


09-06 09:30 Kerkdienst Vermaning Hallum ds. R.B. Workel

gezamenlijke Pinksterdienst
23-06 10:00 Buitendag GDS en FDS

Doopsgezind Noord-Nederland
07-07 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens mevr. S. v.d. Meer


21-07 09:30 Kerkdienst Vermaning Hallum zr. T. Tholen-Haagsma

gezamenlijke dienst met DG Hallum en DG Holwerd
11-08 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens da. K. Roosma-de Vries

gezamenlijke dienst met DG Hallum en DG Holwerd
25-08 00:00 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel


15-09 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel

dienst met PKN Britsum Koarnjum Jelsum
29-09 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens mevr. T. Bosma


13-10 09:30 Kerkdienst Vermaning Holwerd ds. R.B. Workel

gezamenlijke dienst met DG Hallum en DG Holwerd
27-10 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens mevr. T. Tholen-Haagsma


10-11 09:30 Kerkdienst Vermaning Holwerd ds. R.B. Workel

Avondmaal gezamenlijke dienst
17-11 14:30 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel

Herdenking overledenen
01-12 09:30 Kerkdienst Fermanje Stiens da. A. Veurman-Klaren


15-12 14:30 Kerkdienst Fermanje Stiens dienst eigen leden

3e Advent - voor en door elkaar
24-12 19:30 Kerkdienst Hege Stins Stiens IKW

Kerstzangdienst
25-12 10:00 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel

Kerst
31-12 18:30 Kerkdienst Fermanje Stiens ds. R.B. Workel

oudejaarsdienst
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl